Novinky v ADLER Slovensko

V spoločnosti ADLER Slovensko sa začiatkom roka 2019 udialo veľa nového: zákazníkom boli predstavené nové tváre a nové vybavenie. Slovenský tím ADLER je tak inšpirovaný, že zorganizoval nielen deň otvorených dverí, ale celý týždeň a vzal všetkých návštevníkov na palubu spoločnosti ADLER.
29. 5. 2019

TÝŽDEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V NOVOM TECHNICKOM CENTRE

Spoločnosť ADLER Slovensko si dala za úlohu nielen dodávať na Slovensku vysokokvalitné nátery z Tirolska, ale ponúknuť aj najlepší servis pre všetkých spracovateľov v súlade s filozofiou celej rodiny ADLER. „Preto sme náš servis posunuli na ďalšiu úroveň a vytvorili sme nové technické centrum, ktorého súčasťou je aj moderná pretlaková lakovňa s integrovanou sušiacou komorou,“  s nadšením vysvetľuje konateľ Mgr. Jan Bauchner. Týmto spôsobom môžu byť podmienky u zákazníka simulované ešte lepšie a je možné uskutočniť ešte viac odbornej prípravy. Slovenský tím ADLER prišiel s niečím výnimočným - pri príležitosti otvorenia nových priestorov od 8. do 12. apríla zorganizoval Týždeň otvorených dverí, na ktorý boli pozvaní naši obchodní partneri a naši zákazníci z drevospracovateľského priemyslu. Veľmi nás teší, že všetky dni bola vysoká účasť a nové zariadenia aj ADLER produkty sa stretli u zákazníkov s veľkým ohlasom.

NA CESTE K ZÁKAZNÍKOM

Nový vietor do plachiet pod žltou a červenou vlajkou dostal ADLER Slovensko tento rok aj v podobe nového obchodného tímu. „Chceme byť veľmi blízko k zákazníkovi a reagovať na jeho potreby lokálne. Na to potrebujeme silný obchodný tím, a to sme dosiahli s naším novým tímom,“ šťastne hovorí Mgr. Jan Bauchner.

© adler-lacke.com