Ďalšie vzdelávanie pre učiteľov odborných škôl v ADLER

Spoločnosť ADLER ako popredný európsky výrobca povrchových úprav v spolupráci so spolkom tesárov Severného Porýnia-Vestfálska usporiadala v základni ADLER v Herforde pre učiteľov odborných škôl jednodňový odborný seminár so zameraním vývoj a najnovšie trendy v odbore stolárstva.
24. 7. 2023

Orientácia vo všetkých predpisoch, najnovšom vývoji a trendoch a tiež dostatok odborných znalostí a skúseností s praktickým remeslom – to všetko musia odborní učitelia a majstri drevárskych učebných odborov dokonale zvládať, aby mohli odovzdávať svoje znalosti odovzdávať svojim žiakom a učňom stolárskych a tesárskych odborov. Aby im túto neľahkú úlohu trochu uľahčil, prišiel ADLER spolu so Zemským združením stolárov v Severnom Porýní-Vestfálsku s dobrým nápadom pozvať pedagógov drevárskych remesiel na odborný seminár ďalšieho vzdelávania.

Decopaint, VOC & Co.

V polovici apríla privítal manažér predaja ADLER pre severné Nemecko Heico Cuwalsky a jeho tím deväť pedagógov z odborných škôl, ktorí prišli z celej krajiny na základňu spoločnosti ADLER v Herforde. „Informovali sme ich o novom nariadení EÚ o izokyanátoch, VOC a Decopaint a tiež o najnovšom vývoji povrchových úprav v oblasti udržateľnosti,“ hovorí Cuwalsky. Ponuka školení od ADLER bola týmito odborníkmi nadšene prijatá a je určite zaujímavá aj pre ďalšie štátne asociácie!

ADLER – V našich žilách prúdi farba

S približne 720 zamestnancami je ADLER popredným rakúskym výrobcom farieb, lakov a prostriedkov na ochranu dreva. Spoločnosť založenú v roku 1934 Johannom Berghoferom, ktorá je dodnes rodinným podnikom, riadi v tretej generácii Andrea Berghoferová. Takmer 22 000 ton farby každoročne opúšťa továreň vo Schwazi a dostáva sa k zákazníkom vo viac ako 30 krajinách po celom svete. ADLER má distribučné spoločnosti v Nemecku, Taliansku, Poľsku, Holandsku, Švajčiarsku, Českej republike a na Slovensku; jediným výrobným miestom je ADLER-Werk Lackfabrik vo Schwazi/Tirolsku (AT). ADLER je prvou spoločnosťou vo svojom odbore, ktorá je od roku 2018 100 % klimaticky neutrálna. Spoločnosť ADLER znížila svoju ekologickú stopu na minimum pomocou mnohých opatrení. Zvyškové emisie, ktorým sa aj napriek všetkým týmto opatreniam nedá vyhnúť, kompenzuje spoločnosť ADLER kúpou uznávaných certifikátov o ochrane klímy, čím pomáha financovať nové projekty v oblasti ochrany klímy.

© adler-lacke.com