Bezstarostne s tužidlami ADLER

Dňa 24. augusta 2023 nadobudne účinnosť nové nariadenie EÚ, ktoré vyžaduje od pracovníkov špeciálne školenie pri spracovaní PUR tužidiel s obsahom diizokyanátov vyšším ako 0,1 %. Zákazníci ADLER si však môžu vydýchnuť: prepracovali sme celý sortiment tužidiel tak, že nie sú potrebné žiadne ďalšie školenia – a to pri zachovaní rovnako vysokej kvality a pritom ešte jednoduchšom spracovaní!
24. 7. 2023

Isokyanáty sú chemické látky, ktoré sú nevyhnutnou zložkou každej 2-zložkovej polyuretánovej farby či laku. Iba zmiešaním danej farby či laku s tužidlom na báze izokyanátov je možné dosiahnuť požadovanú vysokú odolnosť povrchu. Monomérne diizokyanáty v nich obsiahnuté však môžu dráždiť kožu a dýchacie cesty a vyvolať alergie. Z tohto dôvodu EÚ nastavila pre diizokyanáty veľmi prísne limity a od 24. augusta 2023 nariadila povinné školenie pracovníkov na spracovanie všetkých produktov, ktoré tieto limity prekračujú. To by však stálo našich zákazníkov nielen peniaze, ale predovšetkým čas. Každý zamestnanec totiž musí absolvovať niekoľkohodinové školenie, ktoré musí povinne každých päť rokov opakovať. Zákazníci ADLER však môžu túto nepríjemnú tému úplne vynechať: všetky PUR tužidlá pre produkty na báze rozpúšťadiel a všetky tužidlá Aqua-PUR pre produkty na vodnej báze sú novo pod hranicou predpísanej limitnej hodnoty. Na spracovanie 2-zložkových lakov a farieb od ADLER preto v budúcnosti nebude potrebné žiadne dodatočné školenie.

Plus pre zdravie a bezpečnosť

Túto úľavu od školenia nám umožnili novo upravené receptúry. „Táto modifikácia ovplyvňuje iba podiel diizokyanátových monomérov v tužidle. Spracovateľské vlastnosti našich tužidiel zostávajú nezmenené,“ zdôrazňuje Mario Bortolotti, vedúci vývoja nábytkových lakov v spoločnosti ADLER. To v praxi znamená, že zákazníci ADLER túto zmenu pri spracovaní tužidiel vôbec nepostrehnú. Dávkovanie tužidiel zostáva nezmenené, rovnako ako kvalita lakovaných povrchov. Tužidlá ADLER s upravenými receptúrami zároveň zaisťujú vyššiu bezpečnosť a ochranu zdravia zákazníkov pri spracovaní – v súlade s našou stratégiou udržateľnosti. Navyše má ADLER pre svojich zákazníkov ešte jednu vychytávku. Naše obaly nedávno dostali jednotné farebné označenie – tužidlo vhodné pre danú farbu či lak je možné určiť na prvý pohľad a pomer miešania nájdete aj na etikete. Chyby pri spracovaní sú tak úplne vylúčené – a každodenná práca pre zákazníkov spoločnosti ADLER je tak ešte jednoduchšia!

Z toho dôvodu v súčasnosti dochádza k zmenám názvov a artiklových čísel našich tužidiel. Prehľad zmien tužidiel a zosieťovačov nájdete tu.

ADLER – V našich žilách prúdi farba

S približne 720 zamestnancami je ADLER popredným rakúskym výrobcom farieb, lakov a prostriedkov na ochranu dreva. Spoločnosť založenú v roku 1934 Johannom Berghoferom, ktorá je dodnes rodinným podnikom, riadi v tretej generácii Andrea Berghoferová. Takmer 22 000 ton farby každoročne opúšťa továreň vo Schwazi a dostáva sa k zákazníkom vo viac ako 30 krajinách po celom svete. ADLER má distribučné spoločnosti v Nemecku, Taliansku, Poľsku, Holandsku, Švajčiarsku, Českej republike a na Slovensku; jediným výrobným miestom je ADLER-Werk Lackfabrik vo Schwazi/Tirolsku (AT). ADLER je prvou spoločnosťou vo svojom odbore, ktorá je od roku 2018 100 % klimaticky neutrálna. Spoločnosť ADLER znížila svoju ekologickú stopu na minimum pomocou mnohých opatrení. Zvyškové emisie, ktorým sa aj napriek všetkým týmto opatreniam nedá vyhnúť, kompenzuje spoločnosť ADLER kúpou uznávaných certifikátov o ochrane klímy, čím pomáha financovať nové projekty v oblasti ochrany klímy.

© adler-lacke.com