ADLER v Tirolskej klimatickej aliancii

Myslieť globálne - konať lokálne: V súlade s týmto mottom Klimatická aliancia podporuje spoločnosti, komunity a vzdelávacie inštitúcie v ich úsilí o udržateľné hospodárstvo a spoločnosť. K približne 230 členom Tirolskej klimatickej aliancie sa nedávno pripojil aj popredný rakúsky výrobca lakov ADLER.
12. 1. 2023

Sieť udržateľnosti

Trvalá udržateľnosť bola v spoločnosti ADLER vždy najvyššou prioritou. Spoločnosť má napríklad širokú ponuku ekologických farieb a lakov v súlade so zásadami obehového hospodárstva. Príkladné hospodárenie s energiou a dodávka elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov prispievajú k ochrane životného prostredia a klímy, rovnako ako dôsledné čistenie a likvidácia odpadu, výfukových plynov a odpadových vôd. Takto spoločnosť ADLER ľahko splnila kritériá KlimaCheck, ktoré sú predpokladom pre vstup do Klimatickej aliancie. Dr. Clemens Le Levé, zodpovedný za projekty ochrany klímy a energetiky v spoločnosti ADLER, sa teší z prijatia do siete udržateľnosti: „Na cestu k udržateľnejšiemu svetu môžeme nastúpiť len spoločne. Inštitúcie ako Klimatická aliancia k tomu veľmi cenne prispievajú.“

Veľké plány do budúcnosti

Klimatická aliancia prostredníctvom projektov, podujatí a ponuky školení podporuje klimaticky priaznivý životný štýl v Tirolsku. Všetci regionálni členovia sú zároveň prepojení s partnermi Klimatickej aliancie v celej Európe, ako aj s organizáciami v brazílskej Amazónii, kde Klimatická aliancia pracuje na ochrane dažďového pralesa. Toto nadregionálne partnerstvo je pre spoločnosť ADLER mimoriadne dôležité aj preto, že ako klimaticky neutrálna spoločnosť už nejaký čas kompenzuje svoje zvyškové emisie CO2 podporou projektov na ochranu klímy v Brazílii. A spoločnosť ADLER má veľké plány aj do budúcnosti, vysvetľuje Dr. Le Levé: „Na najbližšie roky sme si stanovili ambiciózny balík opatrení, ktorými chceme ďalej znižovať našu uhlíkovú stopu a dlhodobo sa vyvíjať ako úplne klimaticky neutrálna spoločnosť.“

ADLER - V našich žilách prúdi farba

So 670 zamestnancami je ADLER popredným rakúskym výrobcom farieb, lakov a prostriedkov na ochranu dreva. Spoločnosť založenú v roku 1934 Johannom Berghoferom, ktorá je dodnes rodinným podnikom, riadi v tretej generácii Andrea Berghoferová. Takmer 22 000 ton farby každoročne opúšťa továreň vo Schwazi a dostáva sa k zákazníkom vo viac ako 30 krajinách po celom svete. ADLER má distribučné spoločnosti v Nemecku, Taliansku, Poľsku, Holandsku, Švajčiarsku, Českej republike a na Slovensku; jediným výrobným miestom je ADLER-Werk Lackfabrik vo Schwazi/Tirolsku (AT). ADLER je prvou spoločnosťou vo svojom odbore, ktorá je od roku 2018 100 % klimaticky neutrálna. Spoločnosť ADLER znížila svoju ekologickú stopu na minimum pomocou mnohých opatrení. Zvyškové emisie, ktorým sa aj napriek všetkým týmto opatreniam nedá vyhnúť, kompenzuje spoločnosť ADLER kúpou uznávaných certifikátov o ochrane klímy, čím pomáha financovať nové projekty v oblasti ochrany klímy.

© adler-lacke.com