ADLER Slovensko aktívne podporuje drevársku výrobu na Slovensku.

Preto sme sa tento rok zúčastnili Valného zhromaždenia Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky, kde sme diskutovali o budúcnosti drevospracujúceho priemyslu na Slovensku s lokálnymi výrobcami nábytku, drevostavieb, obchodníkmi s nábytkom vyrábaným na Slovensku a dodávateľmi materiálov a technológií pre drevársku výrobu.
15. 11. 2023

Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky je dobrovoľnou organizáciou zamestnávateľov na úrovni majiteľov – konateľov spoločností. ZSD SR združuje viac ako sto členských spoločností, ktoré zamestnávajú celkom viac ako 4 500 zamestnancov.

Ďakujeme aj ďalším partnerom akcie Fermacell, rothoblaas, Slovnaft, Renomia, SIGA, twd, mintal, JAF, senzomatic, Lubica, MIKAimpex, alveus a renojava za ich účasť a podnetnú diskusiu.

© adler-lacke.com