Aquawood Protect G20

4 kg

Číslo položky:5321704

Spôsob nanášania:


Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Zvláštne vlastnosti
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • stohovateľný po zaschnutí
 • vhodné pre rozmerovo stabilné drevené prvky
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • Vodouriediteľný: áno
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti plesni
Hmotnosť netto v kg
 • 4

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

ÖNORM EN 71-3

Potvrdené externým skúšobným certifikátom.
Bezpečnost hraček; Migrace určitých elementů (uvolnění těžkých kovů). 

DIN 53160-1 a DIN 53160-2

Potvrdené externým skúšobným certifikátom.
Odolnosť voči slinám a potu. 

© adler-lacke.com