Aquawood Protor-Finish L

Beige / 2.7 kg

2-zložkový vrchný lazúrovací systém  na vchodové dvere.

Číslo položky:580907174503

Výdatnosť: 400 g/m2

Spôsob nanášania:

Vodouriediteľný, nežltnúci lazúrovací 2-zložkový vrchný lakový systém, s vynikajúcou odolnosťou voči poveternosti a UV-žiareniu, veľmi dobrá odolnosti  voči poškriabaniu, výborná stohovateľnosť a výsoká chemická odolnosť,   špeciálne pre systém povrchovej úpravy vchodových dverí Aquawood Protor.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Výhody produktu
 • potvrdenie podľa normy  DIN EN 927-2 vhodnosť do poveternostných podmienok
 • francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok : A+
Zvláštne vlastnosti
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • stohovateľný po zaschnutí
 • vhodné pre rozmerovo stabilné drevené prvky
 • odolné voči poškriabaniu
 • vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 2.7

Tónovateľný
  • AdlerMix
Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Popis Veľkosť Typ súboru
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

Certifikovaný Cradle to Cradle Certified® Silver (striebro)

Cradle to Cradle Certified® je globálny štandard pre produkty, ktoré sú bezpečné, šetrné k životnému prostrediu a zodpovedne vyrobené.

Preukaz spôsobilosti podľa DIN EN 927-2
DIN 53160-1 a DIN 53160-2

Potvrdené externým skúšobným certifikátom.
Odolnosť voči slinám a potu. 

ÖNORM EN 71-3

Potvrdené externým skúšobným certifikátom.
Bezpečnost hraček; Migrace určitých elementů (uvolnění těžkých kovů). 

© adler-lacke.com