Aquawood Protor-Base L

2.7 kg

Bezfarebný 2-zložkový základ/medzivrstva na báze vody pre vchodové dvere.

Číslo položky:580700020003

Výdatnosť: Výdatnosť na nános: 200 -240 g/m2

Spôsob nanášania:

Vodouriediteľný, bezfarebný 2-zložkový základ/medzivrstva s veľmi dobrou odolnosťou voči UV-žiareniu,  výbornou priľnavosťou za mokra a izolačným účinkom,  špeciálne pre  Aquawood Protor - systém povrchovej úpravy vchodových dverí.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Výhody produktu
 • Francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok : A+
 • výborná ochrana voči UV- žiareniu
 • výborná priľnavosť za mokra
 • výborné izolačné vlastnosti
Zvláštne vlastnosti
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • vhodné pre rozmerovo stabilné drevené prvky
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 2.7

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Popis Veľkosť Typ súboru
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com