Petroleum

. / 1 l

Číslo položky:801900021011

Petrolej, parafinovaný, bez zápachu.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Hmotnosť netto v kg
 • 0.77

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • H304
   Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

© adler-lacke.com