Clean-Smart B&P

20 l

Číslo položky:801500021020

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Hmotnosť netto v kg
 • 19.36

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • H315
   Dráždi kožu.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Oblasť použitia
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch den DIY Kunden geeignet

© adler-lacke.com