Atemschutzmaske FFA2P3D

4255

Veľmi pohodlná ochranná maska s filtrom s aktívnym uhlím (na striekanie lakov) a filtrom častíc.

Veľmi pohodlná ochranná maska s filtrom s aktívnym uhlím (na striekanie lakov) a filtrom častíc.

Číslo sortimentnej položky:9642701

Ochranná maska ponúka ochranu pred plynmi, parami a jemným prachom podľa úrovne ochrany FF A2 P3 D (EN 405: 2002) až do 30-násobku limitu.

Dôležité: Typ a koncentrácia znečisťujúcej látky musia byť známe, aby sa určil druh ochrany a úroveň ochrany!

Oblasť použitia
  • Odporúča sa pri striekaní ADLER lakov na báze rozpúšťadiel a na báze vody, moridliel ADLER na báze rozpúšťadla a báze vody  a ADLER laky na  povrchovú úpravu okien.

© adler-lacke.com