Aqua-Isoprimer PRO

Ocker / 2.5 l

Základ a medzivrstva na báze vody pre drevo v interiéri a exteriéri s veľmi dobrým izolačným účinkom.

Číslo položky:412305563202

Výdatnosť: 8 - 10 m2/l

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Biely základ a medzivrstva na báze vody a špeciálnych akrylátových disperzií. Produkt je formulovaný bez prídavku biocídnych účinných látok na ochranu pred zamodraním a drevokaznými hubami.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Výhody produktu
 • veľmi dobrá izolácia sfarbujúcich extraktívnych látok dreva a suchých fľakov od vody
 • vysoká elasticita a plnivosť
 • vynikajúce spracovanie a rozlievateľnosť
 • šetrný k prostrediu, mierny zápach
 • francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok: A+
Zvláštne vlastnosti
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • bez zápachu
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • Vodouriediteľný: áno
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti plesni
Hmotnosť netto v kg
 • 3.52275

Bezpečnostné upozornenia
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • EUH211
   Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com