Alkyd-Grund

Ocker / 2.5 l

Číslo položky:450105563202

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel


Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • vynikajúci izolačný účinok sfarbujúcich extraktívnych látok dreva a suchých fľakov od vody
 • aj na izolovanie malých fľakov od nikotínu v interiéri
 • veľmi dobrá brúsiteľnosť
 • vysoká elasticita a plnivosť
 • vynikajúce spracovanie a rozlievateľnosť
Zvláštne vlastnosti
 • ochrana proti korózií
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti plesni
Hmotnosť netto v kg
 • 3.283

Tónovateľný
  • Color4You
Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • EUH211
   Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

© adler-lacke.com