Legno Reiniger

1 l

Čistiaci prostriedok a riedidlo pre domácich majstrov a remeselné použitie.

Číslo položky:8002511

Výdatnosť: Výdatnosť na nános (m²/l): cca 50

Spôsob nanášania:

Číra, bezfarebná tekutina na báze jemne aromatických izoparafínov s veľmi dobrou schopnosťou čistenia. Produkt slúži aj ako riedidlo.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • jednoduché použitie
 • čistí a osviežuje drevené povrchy
 • príjemná vôňa
 • rýchle schnutie
Zvláštne vlastnosti
 • pripravený na použitie
 • bez zápachu
Hmotnosť netto v kg
 • 0.77

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • H304
   Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

© adler-lacke.com