Legno-Öl

Farblos / 2.5 l

Univerzálny olej na nábytok a interiér pre domácich majstrov a remeselné použitie.

Číslo položky:5088002

Výdatnosť: Výdatnosť na nános (m²/l): cca 15 - 30

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Rýchloschnúci ošetrujúci olej pre povrchovú úpravu listnatých a ihličnatých drevín. Produkt s veľmi dobrou schopnosťou prieniku do dreva, vynikajúce zvýraznenie textúry dreva, veľmi dobrá plnivosť a odolnosť voči vode a príjemný na dotyk.

Sušenie prebieha viazaním kyslíka (oxidatívne schnutie).

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • rýchle schnutie
 • jednoduché spracovanie
 • príjemná haptika
 • antistatický
 • ӦNORM S 1555 resp. DIN 53160 Odolnosť voči slinám a potu.
 • ӦNORM EN 71-3 Bezpečnosť hračiek, Migrácia určitých elementov ( neobsahuje ťažké kovy)
 • BGR 181 (predtým ZH 1/571) a DIN 51130 : trieda protišmykovosť R10
 • ADLER Legno-Ӧl 50880 je podľa ofic. posudku (č. 403.400) posúdený ako nie samovznietivý!
Zvláštne vlastnosti
 • vhodné na detské hračky
 • odolný voči potu a slinám
 • zvýraznenie textúry dreva
 • vodoodolné
 • pripravený na použitie
Hmotnosť netto v kg
 • 2.185

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH211
   Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
Popis Veľkosť Typ súboru
Normy
DIN 53160-1 a DIN 53160-2

Potvrdené externým skúšobným certifikátom.
Odolnosť voči slinám a potu. 

ÖNORM EN 71-3

Bezpečnost hraček; Migrace určitých elementů
(uvolnění těžkých kovů)

Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

BGR 181 (predtým ZH 1/571) a DIN 51130

Splňuje požiadavky pre zariadenia do protišmykovej triedy R10. Potvrdené externým skúšobným certifikátom.

© adler-lacke.com