Pullex Aqua-IG

Farblos / 2.5 l

Ochranná impregnácia dreva na báze vody pre domácich majstrov a remeselné použitie.

Číslo položky:535700020002

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Bezfarebná ochranná impregnácia dreva na báze vody s biocídnymi účinnými látkami na drevo v exteriéroch. Rovnomerná nasiakavosť hlavne na ihličnatom dreve.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Zvláštne vlastnosti
 • biocídny produkt
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 2,52

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H410
   Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Čistenie náradia
  • Vodou

© adler-lacke.com