Pullex Plus-Lasur

Basis W30 / 2.5 l

Rozpúšťadlová tenkovrstvá lazúra na drevo, pre domácich majstrov a remeselné použitie.

Číslo položky:5041002

Výdatnosť: Výdatnosť na nános (m²/l): cca 8 - 12
POZOR: Produkt nestriekať!!
Produkt je pripravený na natieranie.

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Univerzálna, bezaromatická lazúra na drevo v exteriéri. Nový druh spojív v kombinácii s vysokým obsahom sušiny a aktívnym UV filtrom garantuje dlhotrvajúcu ochranu voči poveternostným vplyvom. Dlhý otvorený čas umožňuje bezproblémové natieranie. Vďaka vyššiemu obsahu sušiny a bezaromatických lakových benzínov ako rozpúšťadiel je šetrný k životnému prostrediu.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • vďaka účinným biocídnym látkam chráni pred zamodraním a napadnutím plesňami. Účinná látka: 0,3 % (0,3 g/100 g) IPBC (Iodpropinylbutylcarbamat)
 • dlhodobo overená prvotriedna lazúra na drevo, na báze rozpúšťadiel a bez aromatických benzínov
 • na nové a renovačné nátery pre drevené domy, prístrešky, drevené obklady, prístrešky pre autá, okenice, brány, ploty, balkóny
 • perfektná ochrana pred UV žiarením a poveternostnými vplyvmi, vysoká farebná stálosť vďaka vysokému obsahu sušiny a špeciálnym UV filtrom
 • tenkovrstvová lazúra - žiadne odlupovanie pri zvetrávaní
 • veľký výber odtieňov vďaka miešaciemu systému Color4You
Zvláštne vlastnosti
 • biocídny produkt
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • vhodné pre rozmerovo nestabilné drevené prvky
 • bez zápachu
 • bez arómatov
 • vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti plesni
Hmotnosť netto v kg
 • 2,3

Bezpečnostné upozornenia
  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • EUH211
   Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Rozmerovo nestabilné drevené výrobky v exteriéri, ako napr. drevostavby, striešky, drevené obklady, balkóny, ploty v triede použitia 2 a 3.

  • Pre podlahy terás a prechodové mostíky odporúčame Pullex Bodenöl 50527 ff

Čistenie náradia

© adler-lacke.com