Pullex Imprägnier-Grund

Farblos / 2.5 l

Impregnácia na ochranu dreva na báze rozpúšťadiel pre domácich majstrov a remeselné použitie.

Číslo položky:443600020002

Výdatnosť: Výdatnosť na nános (m²/l): natieranie - cca 8

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Rozpúšťadlová, bezaromatická impregnačná ochrana dreva s obsahom biocídnych látok na drevo v exteriéri. Neobsahuje sikatíva s obsahom kobaltu a aromatické rozpúšťadlá.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • systémová impregnácia pre nátery na drevo na báze rozpúšťadiel
 • testovaný ochranný prostriedok na drevo
 • na ochranu pred zamodraním, drevokaznými hubami a hmyzom
 • pôsobí ako egalizátor a znižuje nasiakavosť
 • zvyšuje trvanlivosť následného náteru lazúry
 • ako rozpúšťadlo sú použité bezaromatické lakové benzíny; bez zápachu, ľahko spracovateľný
Zvláštne vlastnosti
 • biocídny produkt
 • vhodné pre rozmerovo nestabilné drevené prvky
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti drevokaznému hmyzu
Hmotnosť netto v kg
 • 2.05625

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H304
   Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
  • H410
   Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Popis Veľkosť Typ súboru
Normy
Povolenie na ochranu dreva (PT8)

podľa nariadenia EÚ o obsahu biocídnych látok.

ÖNORM B 3802-2 alebo. DIN 68800-3

Použité účinné látky zabezpečujú podľa normy ÖNORM B 3802-2 alebo DIN 68800-3 ochranu pred zamodraním (skúška podľa EN 152), drevokaznými hubami (skúška podľa EN 113) a preventívne voči napadnutiu drevokazným hmyzom (skúška podľa EN 46). Potvrdené externým skúšobným certifikátom. Množstvo nanesené v normovanej skúške 140 - 155 g/m².
Účinné látky: B, P, Iv, W

Osvedčenie (06/93)

ARGE prostriedky na ochranu dreva, Rakúsky zväz chemického priemyslu.

© adler-lacke.com