Aquawood Primo A3

Altholz / 4 l

Pigmentovaná impregnácia na ochranu drevených okien a vchodových dverí na vodnej báze pre priemyselné i remeselné použitie.

Pigmentovaná impregnácia na ochranu drevených okien a vchodových dverí na vodnej báze pre priemyselné i remeselné použitie.

Číslo položky:545300031304

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Vodouriediteľná pigmentovaná impregnácia na ochranu dreva, pripravená na okamžité použitie, s obsahom účinných biocídnych látok, s obzvlášť rovnomerným obrazom morenia aj na hranách mäkkého dreva. Veľmi dobrá stekavosť na tvrdých i mäkkých drevinách.
Produkt obsahuje účinné ochranné látky voči účinkom svetla absorbujúce UV-žiarenie a látky na stabilizáciu lignínu.

Štandardné farebné odtiene:

Hellbraun                                  5453000310
Kiefer (borovica)                        5453000311
Linde (lipa)                                5453000312
Altholz                                       5453000313
Eiche geräuchert U (dub dymový) 5453000321
Čierna                                        5453000330
Lehm                                         5435000332
Treibholz                                    5453000345
Eiche U (dub)                             5453000350
Lärche U (smrekovec)                  5453000351
Eiche Mittel U                              5453000353
Walnuss U (orech)                       5453000354

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Výhody produktu
 • veľmi dobrá stekavosť na tvrdých i mäkkých drevinách
 • produkt obsahuje účinné ochranné látky voči účinkom svetla absorbujúce UV-žiarenie a látky na stabilizáciu lignínu
 • povolenie na ochranu dreva (PT8) podľa nariadenia EÚ o obsahu biocídnych látok
Zvláštne vlastnosti
 • ochrana dreva
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • vhodné pre rozmerovo stabilné drevené prvky
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 4,16

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H411
   Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P391
   Zozbierajte uniknutý produkt.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Interiér
  • Rozmerovo stabilné a čiastočne rozmerovo stabilné stavebné prvky v exteriéri, ako napr. drevené okná, vchodové dvere, okenice, balkóny, brány, zimné záhrady, atď. v triede ohrozenia drevenej konštrukcie 2 a 3 bez kontaktu so zemou.

© adler-lacke.com