Aquawood Ligno+Sealer SQ

5 kg

Číslo sortimentnej položky:5911405

Spôsob nanášania:

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Výhody produktu
 • Vďaka biocídom chráni pred zamodraním a napadnutím hubami
 • Účinná látka:0,3 % IPBC (3-Iodpropinylbutylcarbamat)
 • Zabraňuje prebrúseniu farebných impregnačných látok
 • Minimalizuje poruchy povrchov pri smrekovci resp. všeobecne pri ihličnatých drevinách bohatých na živicu. Obzvlášť plnivé a hladké povrchy.
 • Obzvlášť vysokoúčinná izolácia voči vode
 • Francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivín : A+
Zvláštne vlastnosti
 • pripravený na použitie
 • stohovateľný po zaschnutí
 • vhodné pre rozmerovo stabilné drevené prvky
 • vodoodolné
 • ochrana dreva
 • veľmi dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • Vodouriediteľný: áno
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti plesni
Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P321
   Odborné ošetrenie (pozri ... na etikete).
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Interiér
  • Rozmerovo stabilné prvky ako drevené okná, vchodové dvere alebo garážové brány.
  • osobitne vhodné pre hrubopórovité listnaté dreviny

Čistenie náradia
Normy

© adler-lacke.com