Aquawood Intercare FlowQ

25 kg

Číslo položky:552105000025

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Zvláštne vlastnosti
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • stohovateľný po zaschnutí
 • vhodné pre rozmerovo stabilné drevené prvky
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 25

Bezpečnostné upozornenia
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Interiér

© adler-lacke.com