Innolux Walzgrund S

Číslo položky:2731

Spôsob nanášania:

Zvláštne vlastnosti
  • A+ emisie prchavých látok
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

ÖNORM A 3800-1 (správanie sa pri požiari)

v spojení s ťažko horľavým podkladom: ťažko horľavý, Q1, Tr 1

© adler-lacke.com