Floor-Finish

Farblos, Matt / 4.5 l

Číslo položky:420205025305

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Vodouriediteľný nežltnúci vrchný parketový lak na polyuretánovo-akrylátovej kopolymérnej disperznej báze, na povrchovú úpravu podláh pre priemysel a remeslo. Produkt je spracovateľný buď ako jednokomponentný alebo po pridaní tvrdidla ako dvojkomponentný.
S veľmi dobrou plnivosťou, odolnosťou voči oteru a poškriabaniu, ako aj vynikajúcou odolnosťou voči chemickým vplyvom, vybavený so špeciálnymi zložkami proti šmýkaniu.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Výhody produktu
 • ÖNORM A 1605-12 (nábytkové povrchy)Odolnosť proti chemickým účinkom :Pri 1- zložkovom spracovaní: 1-BPri 2-zložkovom spacovaní: 1-B1Správanie sa pri namáhaní poškriabaním :Pri 1- zložkovom spracovaní: 4-E ( ≥0,5 N)Pri 2-zložkovom spracovaní: 4-D ( ≥1,0 N)Odolnosť voči plameňu:5-B (ťažko zápalné nábytkové plochy)
 • ÖNORM A 3800-1 (správanie sa pri požiari) v spojení s ťažko horľavým podkladom: ťažko horľavý (prv B 1 podľa B 3800 -1), Q1, Tr 1
 • ÖNORM C2354 :Trieda namáhania drevených podláh (minimálne požiadavky):Pri 1- zložkovom spracovaní: trieda A a BPri 2-zložkovom spacovaní: trieda A, B a C
 • Spĺňa požiadavky triedy protišmykovosti R9 podľa BGR 181 (prv ZH 1/571) a DIN 51130
 • Produkt pre stavebníctvo testovaný na emisie podľa DIBt-Grundsätzen
 • Francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok: A+
Zvláštne vlastnosti
 • A+ emisie prchavých látok
 • veľmi dobrá svetlostálosť
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 4.6575

GTIN - EAN Code
 • 9004267152565

Bezpečnostné upozornenia
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • EUH210
   Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Popis Veľkosť Typ súboru
Normy
BGR 181 a smernice DIN 51130

Splňuje požiadavky pre zariadenia do protišmykovej triedy R9. Potvrdené externým skúšobným certifikátom.

ÖNORM C 2354

Vysoká úroveň použiteľnosti sa dosiahne, ak sa vykoná trojnásobný nános polievaním s príslušným medzibrúsením; dosiahnu sa požiadavky tried namáhania A a B podľa ÖNORM C 2354; trieda namáhania C (pri 2-zložkovom spracovaní).

ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)

Odolnosť proti chemickým účinkom: 1-B

ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)

Odolnosť proti chemickým účinkom: 1-B1

ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)

správanie sa pri namáhaní poškriabaním: 4-E

ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)

Časť 5: Odolnosť voči plameňu: 5-B

ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)

správanie sa pri namáhaní poškriabaním: 4-D

Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Potvrdené externým skúšobným certifikátom.
Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com