Aquafix Oxid

500 g

Číslo položky:813200021012

Spôsob nanášania:

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Zvláštne vlastnosti
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 0.5

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • H314
   Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch den DIY Kunden geeignet

Čistenie náradia
  • Vodou
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com