Aquafix Blue-Patina

500 ml

Číslo položky:813900021012

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Zvláštne vlastnosti
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 0.5229

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • H314
   Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H410
   Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com