PUR-Antiscratch HQ G05

Naturmatt / 4 kg

Extrémne odolný transparentný lak na vysoko namáhané povrchy nábytku a v interiéri.

Číslo položky:2632004

Výdatnosť: cca 100 – 150 g/m² na nános;
celková vrstva max. 450 g/m²

Spôsob nanášania:

Vysokohodnotný 2-zložkový PUR číry lak na báze akrylátových živíc s veľmi dobrou mechanickou a chemickou odolnosťou; extrémne vysoká tvrdosť povrchov a vynikajúca odolnosť voči poškriabaniu vďaka použitiu nových, inovatívnych surovín; neobsahuje aromatické rozpúšťadlá.

Produkt je svetlostály a obsahuje kombináciu špeciálnych UV filtrov s vysokým ochranným účinkom voči vplyvom svetla, ktoré chránia drevený podklad a eventuálne moridlo pred predčasným žltnutím, resp. vyblednutím.

    

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • veľmi dobrá mechanická odolnosť
 • mimoriadne vysoká tvrdosť povrchu
 • vynikajúca odolnosť proti poškriabaniu
 • vysoká odolnosť voči žltnutiu, resp. vyblednutiu
Zvláštne vlastnosti
 • A+ emisie prchavých látok
 • veľmi dobrá svetlostálosť
Hmotnosť netto v kg
 • 4

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Popis Veľkosť Typ súboru
Normy
ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)

Odolnosť proti chemickým účinkom: 1-B1

ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)

Správanie sa pri namáhaní oderom

ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)

Časť 5: Odolnosť voči plameňu: 5-B

ÖNORM A 3800-1 (správanie sa pri požiari)

v spojení s ťažko horľavým podkladom: ťažko horľavý, Q1, Tr 1

Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)

správanie sa pri namáhaní poškriabaním: 4-D

© adler-lacke.com