Aduro Vitea

4 kg

Transparentný matný 2K PUR-lak na nábytok.

Číslo položky:265100010504

Výdatnosť: 100 – 130 g/m² na nános;
celkové množstvo na nanášanie max. 250 g/m²

Spôsob nanášania:

Inovatívny 2-zložkový polyuretánový lak Aduro Vitea chráni a udržuje prirodzený charakter dreva.

Vďaka vysokej odolnosti ponúka Aduro Vitea rovnakú ochranu ako bežné polyuretánové laky, ale drevo vďaka neutrálnemu zvýrazneniu kresby a prirodzenému vzhľadu pôsobí ako neošetrené. Vďaka účinnej ochrane pred škvrnami a poškriabaním je vhodný aj na silno namáhané povrchy.

Produkt je kompatibilný s tužidlom PUR-Hardener 8439.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • rýchle schnutie
 • prirodzený vzhľad dreva
 • prirodzená haptika
 • výborná chemická odolnosť
 • malé zvýraznenie kresby dreva a prirodzená kresba pórov
 • veľmi dobrá ochrana pred svetlom
Zvláštne vlastnosti
 • A+ emisie prchavých látok
 • veľmi dobrá svetlostálosť
Hmotnosť netto v kg
 • 4

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Popis Veľkosť Typ súboru
Normy
ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)

Odolnosť proti chemickým účinkom: 1-B1

ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)

Správanie sa pri namáhaní oderom

ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)

správanie sa pri namáhaní poškriabaním: 4-D

DIN 68861 (nábytkové povrchy)

časť 1: správanie sa pre chemickej záťaži: 1 B

DIN 68861 (nábytkové povrchy)

Časť 2: Správanie sa pri namáhaní oderom: 2 D (> 50 do ≤150 U)

DIN 68861 (nábytkové povrchy)

časť 4: správanie sa pri namáhaní poškriabaním: 4 D (> 1,0 do ≤ 1,5 N)

ÖNORM A 3800-1 (správanie sa pri požiari)

v spojení s ťažko horľavým podkladom: ťažko horľavý, Q1, Tr 1

Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com