PUR-Spritzfüller

Weiß / 4 kg

Rozpúšťadlový, krycí 2-zložkový polyuretánový plnič na nábytok a interiér, pre priemyselné a remeselné použitie.

Číslo položky:2551504

Výdatnosť: 170 -220 g/m²)

Spôsob nanášania:

Rýchloschnúci polyuretánový plnič na báze akrylátových živíc s veľmi dobrou brúsiteľnosťou, vysokou plnivosťou a dobrým stavom na zvislých plochách, ako aj vynikajúcou trvalou elasticitou.

PRODUKT BOL NAHRADENÝ PRODUKTOM Aduro Ecofil Smart.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • rýchle schnutie
 • výborná brusiteľnosť
 • vysoká plnivosť
 • veľmi dobrý stav na zvislých plochách
Hmotnosť netto v kg
 • 4

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • EUH211
   Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Popis Veľkosť Typ súboru

© adler-lacke.com