PUR-Primer

4 kg

Číslo položky:2529104

Spôsob nanášania:

Rýchloschnúci 2K-PUR-základný lak na báze polyakrylátovej živice/acetobutyrátu celulózy. Veľmi dobré zvýraznenie podkladu, dobrá brúsiteľnosť a plnivosť. Prelakovateľný vodouriediteľnými lakmi.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Zvláštne vlastnosti
 • rýchle schnutie
 • veľmi dobrá svetlostálosť
Hmotnosť netto v kg
 • 4

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H315
   Dráždi kožu.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Oblasť použitia
  • Interiér
 • Základovanie pre plnivé, dobre zvýraznené podklady povrchov nábytku v oblasti obývačiek a spální, ktoré majú byť následne povrchovo upravené vodouriediteľnými transparentnými lakmi. Prelakovanie je možné aj rozpúšťadlovými 2K PUR- lakmi.

Zmes
Riedenie
Čistenie náradia

© adler-lacke.com