Aduro PUR-Glanzlack

3 kg

Bezfarebný 2- zložkový polyuretánový vysokolesklý lak na báze rozpúšťadiel na nábytok a interiérové vybavenie pre priemyselné a remeselné použitie.

Číslo položky:263200010003

Výdatnosť: 2x nános 80 -100 g/m2

Spôsob nanášania:

Bezfarebný, rozpúšťadlový 2-zložkový polyuretánový lak pre vysokolesklé stavby povrchovej úpravy. Rýchle schnutie, vysoký lesk a vynikajúca brilantnosť, veľmi dobrá mechanická a chemická odolnosť, vysoká plnivosť, leštiteľnosť.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • rýchlo schnúci
 • vysoký lesk
 • výborná plnivosť
 • vynikajúca brilantnosť
Zvláštne vlastnosti
 • A+ emisie prchavých látok
 • Vhodný na povrchovú úpravu lodí
Hmotnosť netto v kg
 • 3

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Na lakovanie normálne namáhaných plôch nábytku a interiérového vybavenia ako napr. dosky stolov a odkladacie plochy v obývacej časti, čelá a stálo viditeľné plochy, namáhané plochy sedacieho nábytku a nie stálo viditeľné plochy. Oblasti použitia III až IV podľa ÖNORM A 1610-12. Použitie v kombinácii s vhodným základným lakom.

  • Na ťažko horľavé resp. zápalné výrobky.

  • Produkt je vhodný pre plochy bielené peroxidom vodíka.

Zmes
Riedenie
Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy
Popis Veľkosť Typ súboru
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com