Aqua-Step Silent G10

1K und 2K verarbeitbar! / 4 kg

Schodišťový lak na báze vody znižujúci vŕzganie schodiska, vhodný pre remeselné a priemyselné použitie.

Číslo položky:304300011004

Výdatnosť: Výdatnosť na nános : 100 -120 g/m²

Spôsob nanášania:

Transparentný lak na báze vody s efektom proti vŕzganiu schodov, možnosť jednozložkového alebo dvojzložkového spracovania, obsahuje zložky zaisťujúce protišmykové vlastnosti; má veľmi dobrú odolnosť proti oderu, veľmi dobrú plnivosť, dobrú stohovateľnosť, veľmi dobrú chemickú odolnosť, je vysoko transparentný, veľmi  dobrý stav  na zvislých plochách, je odolný proti mastnotám krémom a tukom(CFB).

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Výhody produktu
 • protišmyková povrchová úprava
 • odolnosť voči oderu
 • dobrá plnivosť
 • výborná stohovateľnosť
 • dobrá transparentnosť
 • výborná chemická odolnosť
Zvláštne vlastnosti
 • A+ emisie prchavých látok
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 4

Bezpečnostné upozornenia
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • EUH210
   Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Pre remeselné a priemyslové lakovanie schodísk a podlahových dielov.

  • Protišmykové a protihlukové vlastnosti.

  • Vysokej prevádzky schopnosti  dosiahne tým, že urobíme tri nánosy produktu ADLER Aqua-Step Silent 3043 a pridáme 7% tužidla ADLER Aqua-PUR-Härter 82220 zakaždým s medzibrúsením; vďaka tomu sú dosiahnuté požiadavky pre zaradenie do triedy namáhania C (obzvlášť silné namáhanie)  podľa normy ÖNORM C 2354. Pri jednozložkovom prevedení sú splnené požiadavky triedy namáhania A a B.

Zmes
Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy
Popis Veľkosť Typ súboru
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com