Aquafix

Kupfer / 1 kg

Číslo položky:813500030001

Hmotnosť netto v kg
  • 1

Bezpečnostné upozornenia
  • Pozor!

    • H410
      Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Oblasť použitia
    • Interiér
Čistenie náradia

© adler-lacke.com