We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. Find out more.
OK

Pullex Renovier-Grund

Krycia pigmentovaná ochranná impregnácia na drevo určená pre sanáciu silno zvetralých povrchových úprav v exteriéri. Pullex Renovier-Grund okrem impregnovania aj egalizuje a zosvetľuje drevený povrch. Ako rozpúšťadlo sú použité bezaromatické lakové benzíny, vďaka ktorým je bez zápachu.

Zvláštne vlastnosti

Použité účinné látky poskytujú podľa platnej ÖNORM B3802-2 resp. DIN 68800-3 požadovanú ochranu pred zamodraním (skúška podľa EN 152-1), drevokazným hubám (skúška podľa EN 113) a preventívne voči napadnutiu hmyzom(skúška podľa EN 46). Množstvo nánosu pri normových skúškach cca 200 g/m2 (uznávací certifikát č. 6/93).

    

Účinné látky (B,P,Iv)

0,7 % Dichlorfluanid

0,6 % Tebuconazol

0,05 % Permethrin

 

Spôsob nanášania

Natieranie,  nie striekanie!

Adler TV
Renovácie fasád
Renovácie fasád

Sanácia lazúrovacích a krycích povrchových úprav v exteriéri ako napr. drevené domky, striešky, drevené obklady, balkóny, okná, vchodové dvere, okenice a brány v triede namáhania 2 a 3.

ProduktVeľkosti baleniaČíslo sortimentnej položky
Pullex Renovier-Grund Lärche
Pullex Renovier-Grund Beige
Pullex Renovier-Grund Basis Y
Pullex Renovier-Grund W20 Basis zum Tönen

Produkt online kaufen: