Wir verwenden Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die weitere Nutzung der Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Weitere Informationen.
OK

ADLER informuje o nových ustanoveniach k Norme o ochrane dreva DIN 68800

Norma DIN 68800 bola po šesťročných normovacích prácach a konzultáciách od základu prepracovaná a nahrádza všetky staré verzie.


05.10.2012

Norma DIN 68800 Ochrana dreva pozostáva aktuálne z troch častí:

 • DIN 68800 – 1: Ochrana dreva časť  1: Všeobecne
 • DIN 68800 – 2: Ochrana dreva časť 2: Preventívne stavebné opatrenia v pozemnom staviteľstve
 • DIN 68800 – 3: Ochrana dreva časť 3: Preventívna ochrana dreva ochrannými prostriedkami

Reguluje stav techniky pre použitie ochranných prostriedkov na drevo.

 

Čo musia výrobcovia okien a dverí o norme DIN 68800 vedieť: 

 • Norma platí iba v Nemecku. Pre ostatné krajiny  je relevantná iba pri exporte do Nemecka.
 • Norma umožňuje za určitých podmienok upustiť od preventívnej chemickej  ochrany dreva.
 • Stavebná ochrana dreva a prirodzená trvácnosť použitých drevín majú vyššiu prioritu ako preventívna ochrana dreva pomocou ochranných prostriedkov.
 • Normy nemajú právny charakter a popisujú schválený stav techniky. DIN 68800-3  je ale automaticky záväzná, ak medzi dodávateľom a odberateľom nie sú ujednané žiadne iné dohody k téme ochrany dreva.          
 • U drevín zaradených v triedach 1 až 3 (napr. dub ) môže byť upustené  od chemickej ochrany dreva. Pozor: dodávateľ dreva musí preukázať podiel beľového dreva  max. 5%.
    
 • Ochrana dreva s produktami ADLER Aquawood Tiefenimprägnierung alebo Aquawood TIG ponúka tú najvyššiu istotu pred neskoršími škodami ako napadnutie plesňami ako aj v ďalších prípadoch  (napr. vysoká záťaž vlhkosťou počas fázy výstavby)
 • Odporúča sa impregnovať jednotlivé časti výrobku ( napr. s ADLER Aquawood TIG alebo Aquawood Tiefenimprägnierung), prv než bude zlepený.
 • Norma však vyžaduje, aby boli všetky dohodnuté opatrenia na ochranu dreva so zákazníkom dohodnuté a zdokumentované vopred, obzvlášť vtedy, keď bude použitá chemická preventívna ochrana.
 • Povinnosť dokumentácie chemickej ochrany na sprievodnom liste odpadá pri drevených stavebných dieloch označených CE. Ak nie je k dispozícii CE-označenie, musí byť použitie chemickej ochrany dreva zdokumentované podľa príkladu.

Ďalšie detaily nájdete v príslušných smerniciach:

Zum ADLER Online-Shop: