We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. Find out more.
OK

Akadémia ADLER

Aj všedný pracovný deň na nás dnes kladie značné požiadavky. Profesionálny a kreatívny prístup k predaju, poradenstvu alebo výrobe znamená výzvu, ktorá však môže priniesť aj veľa radosti a skvelých zážitkov pri dosiahnutí úspechu. Žiadny majster však ešte nespadol z neba. Základom dobre odvedenej práce je vždy správna metóda. A tu je potrebné pripraviť, natrénovať a potom vedieť uplatniť.

Spoločnosť ADLER neponúka len široký sortiment produktov najvyššej kvality, ale už niekoľko rokov tiež jedinečný a obsiahly vzdelávací program pre svojich zákazníkov a pre užívateľov svojich výrobkov - týmto programom je Akadémia spoločnosti ADLER. Na odovzdávanie vedomostí v oblastiach spracovania produktov, poradenstva a predaja kladieme osobitný dôraz.

 

V našom každoročne aktualizovanom programe seminárov vždy nájdete správne kurzy a kvalifikačné školenia pre seba i svojich zamestnancov. Školenia sa priebežne prispôsobujú novým požiadavkám, postupom, materiálom a trendom.

 

Heslo našich seminárov znie:

 

Toľko teórie, koľko je nevyhnutné - toľko praxe, koľko je možné

 

Praktické cvičenia organizované ako samostatná pracovná činnosť alebo ako práca v malých skupinách a k tomu príslušné nevyhnutné teoretické základy - náš kvalifikovaný tím školiteľov Vám vždy ochotne poskytne   potrebné rady a predvedie pracovné postupy. Predveďte svojim zákazníkom, že máte motivovaných, odborne vyškolených zamestnancov!

Zum ADLER Online-Shop: