Wir verwenden Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die weitere Nutzung der Seite erklären Sie sich damit einverstanden. Weitere Informationen.
OK
Adler - história úspechu plná farieb

ADLER - história úspechu plná farieb

 

 

 

1934
Založenie obchodu s farbami v meste Schwaz v časti Staré mesto bolo pre Johanna Berghofera základným kameňom dnešného podniku. V skromných skladových priestoroch sa tam vyrábajú olejové farby, matovacie prípravky, politury a prostriedky na údržbu podláh.
1947
Johann Berghofer zriaďuje prvú výrobnú budovu v okrajovej časti Schwazu.
1964
Po smrti Johanna Berghofera v 54 rokoch preberá podnik jeho syn, Ing. Günther Berghofer, spoločne so svojou matkou Hermine Berghofer.
1974-1981
Stavba novej továrne na laky v priemyselnej zóne Schwazu.
1991-1992
Otvárajú sa strediská služieb vo Viedni, v St. Pölten, v Kalsdorfe pri Štýrskom Hradci a v Linci-Leondinge.
1994
Stavba nového centra pre ochranu životného prostredia a recykláciu s čistiarňou odpadových vôd, čističkou vratných obalov a oddeleným triedením a recykláciou odpadu.
1997
Zriadenie strediska služieb v Klagenfurte.
2001
Ing. Günther Berghofer odovzdáva vedenie spoločnosti svojej dcére Andrei Berghofer. Otvára sa nový plno automatizovaný sklad s výškovými regálmi. Počítačom riadené naskladňovanie a vyskladňovanie umožňuje ešte rýchlejšiu obsluhu zákazníkov
2002
Zákazníkom sú predstavené nové výskumné a odborné centrum, automaty na lakovanie nábytku a linka na okná. V Poľsku je založená dcérska spoločnosť "ADLER Polska".
2004
Spoločnosť ADLER se stáva vlastníkom rakúskej značky lakov Frenkel a známej značky tmelu na drevo Grilith. Rakúsky hospodársky denník Wirtschaftsblatt volí spoločnoť ADLER najlepším rodinným podnikom v Tyrolsku.
2005
Otvorenie nového skladu v Tuggene (CH). Podnik ziskáva cenu spolkovej zeme Tyrolsko za udržateľný rozvoj.
2006-2007
Dalšie rozširovanie mezinárodných aktivít: založenie dvoch stredisiek služieb pre Nemecko v Essenbachu pri Landshute a v Dornstadte pri Ulme.
2008
Založenie dcérskej spoločnosti "ADLER Slovensko". V Českej republike je založená dcérska spoločnosť "ADLER Česko".
2009
Spoločnosť ADLER otvára nové stredisko v poľskom Krakowe. Založenie dcérskej spoločnosti "ADLER Italia" v Roverete.
2013
V náväznosti na rozsiahlu modernizáciu bolo obstarané aj zariadenie, ktoré položilo základný kameň úplne nového druhu rozvoja lakovníctva. Ťažiskom zariadenia je výroba vzoriek farebných odtieňov. Vďaka nižšej spotrebe materiálu a nižšej produkcii odpadu je prínosom aj pre životné prostredie.
2014
Švajčiarske „hniezdo“ je už malé: roku 2014 otvára ADLER nové servisné stredisko na Etzelstrasse v meste Tuggen.

Zum ADLER Online-Shop: