We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. Find out more.
OK
Adler - história úspechu plná farieb

ADLER - história úspechu plná farieb

 

 

 

1934
Založenie obchodu s farbami v meste Schwaz v časti Staré mesto bolo pre Johanna Berghofera základným kameňom dnešného podniku. V skromných skladových priestoroch sa tam vyrábajú olejové farby, matovacie prípravky, politury a prostriedky na údržbu podláh.
1947
Johann Berghofer zriaďuje prvú výrobnú budovu v okrajovej časti Schwazu.
1964
Po smrti Johanna Berghofera v 54 rokoch preberá podnik jeho syn, Ing. Günther Berghofer, spoločne so svojou matkou Hermine Berghofer.
1974-1981
Stavba novej továrne na laky v priemyselnej zóne Schwazu.
1991-1992
Otvárajú sa strediská služieb vo Viedni, v St. Pölten, v Kalsdorfe pri Štýrskom Hradci a v Linci-Leondinge.
1994
Stavba nového centra pre ochranu životného prostredia a recykláciu s čistiarňou odpadových vôd, čističkou vratných obalov a oddeleným triedením a recykláciou odpadu.
1997
Zriadenie strediska služieb v Klagenfurte.
1999-2001
V roku 1999 Ing. Günther Berghofer odovzdáva vedenie spoločnosti svojej dcére Andrei Berghoferovej. Jej sestra Claudia M. Berghoferová preberá tlačové a komunikačné oddelenie spoločnosti. V roku 2001 sa otvára nový plne automatizovaný výškový sklad.
2002
Zákazníkom sú predstavené nové výskumné a odborné centrum, automaty na lakovanie nábytku a linka na okná. V Poľsku je založená dcérska spoločnosť "ADLER Polska".
2004
Spoločnosť ADLER se stáva vlastníkom rakúskej značky lakov Frenkel a známej značky tmelu na drevo Grilith. Rakúsky hospodársky denník Wirtschaftsblatt volí spoločnoť ADLER najlepším rodinným podnikom v Tyrolsku.
2005
Otvorenie nového skladu v Tuggene (CH). Podnik ziskáva cenu spolkovej zeme Tyrolsko za udržateľný rozvoj.
2006-2007
Dalšie rozširovanie mezinárodných aktivít: založenie dvoch stredisiek služieb pre Nemecko v Essenbachu pri Landshute a v Dornstadte pri Ulme.
2008
Založenie dcérskej spoločnosti "ADLER Slovensko". V Českej republike je založená dcérska spoločnosť "ADLER Česko".
2009
Spoločnosť ADLER otvára nové stredisko v poľskom Krakowe. Založenie dcérskej spoločnosti "ADLER Italia" v Roverete.
2013
V náväznosti na rozsiahlu modernizáciu bolo obstarané aj zariadenie, ktoré položilo základný kameň úplne nového druhu rozvoja lakovníctva. Ťažiskom zariadenia je výroba vzoriek farebných odtieňov. Vďaka nižšej spotrebe materiálu a nižšej produkcii odpadu je prínosom aj pre životné prostredie.
2014
Švajčiarske „hniezdo“ je už malé: roku 2014 otvára ADLER nové servisné stredisko na Etzelstrasse v meste Tuggen.

Zum ADLER Online-Shop: