Ferrocolor

OB B 25/4 Figaro / 2.5 l

Číslo položky:450602777202

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Zvláštne vlastnosti
 • ochrana proti korózií
 • veľmi vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom
Hmotnosť netto v kg
 • 2,5

Tónovateľný
  • Color4You
Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • EUH211
   Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H411
   Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Interiér
Riedenie
Čistenie náradia

© adler-lacke.com