Straßenmarkierfarbe

Gelb

Číslo položky:451507759600

Spôsob nanášania:

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Zvláštne vlastnosti
 • pripravený na použitie
 • rýchle schnutie
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • vodoodolné
Hmotnosť netto v kg
 • 1,56

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

© adler-lacke.com