2K-Epoxi-Beschichtung

Kieselgrau, Komponente I / 1 kg

Dvojzložkový náter pre ťažko namáhané betónové podlahy v garážach, suterénoch a na terasách, vrátane tužidla.

Číslo položky:5550011

Výdatnosť: Výdatnosť na nános (m²/kg): 4 - 5
Výdatnosť vrátane prídavku riedidla a strát pri striekaní.

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Vodouriediteľná bezrozpúšťadlová povrchová úprava na betón na báze polyamidovo-epoxidovej živice. Vysoká odolnosť voči oderu, trvalá odolnosť voči pohonným hmotám, minerálnym olejom, vykurovacím olejom, odolná voči lúhom, obmedzene voči kyselinám. 

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Výhody produktu
 • na báze dvojzložkovej epoxidovej živice do interiéru aj exteriéru
 • odolný voči pneumatikám v garážach, pretože je trvalo odolný voči plastifikátorom
 • trvale odolný voči palivovým olejom, zásadám, rozmrazovacej soli a rôznym chemikáliám
 • odolný voči vykurovaciemu oleju podľa DIN 53158 pre
  vykurovacie olejové nádrže a kotolne
 • vhodný pre konštrukcie tunelov (RVS 8.29.4) a voči účinkom mrazu (RVS 11.064).
Zvláštne vlastnosti
 • ochrana proti korózií
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • obmedzená odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • Vodouriediteľný: áno
Hmotnosť netto v kg
 • 1

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • EUH211
   Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
  • H315
   Dráždi kožu.
  • H318
   Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Základný a vrchný lak  pre nosné minerálne podklady z omietky, betónu, muriva a vláknitého cementu.

  • Ochranný náter pre podlahy v pivniciach, garážach, práčovniach, skladových a parkovacích halách, halách fabrík; ochranný náter voči olejom pre zberné a ochranné vane, náter tunelov, ochrana voči posypovej soli pre obrubníky, mosty a sokle.

  • Obmedzená odolnosť voči poveternosti (strata lesku).

Zmes
Čistenie náradia
Popis Veľkosť Typ súboru

© adler-lacke.com