Aqua-Wachs

Farblos / 5 kg

Číslo sortimentnej položky:3071005

Spôsob nanášania:

Rýchlo schnúci, vodouriediteľný voskový prípravok; dobrá odolnosť voči vode, veľmi dobrá nelepivosť. Opracovávaným povrchom prepožičia matný efekt ako aj mäkký omak.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Výhody produktu
 • Rýchle schnutie
 • Spracovanie striekaním alebo polievaním
 • Príjemný omak
 • ÖNORM A 1605-12 (nábytkové povrchy)
 • Zápalnosť: 5-B (ťažko zápalné nábytkové povrchy)
 • ÖNORM A 3800-1 (správanie sa pri horení) v spojení s ťažko horľavým podkladom:
 • Ťažko horľavý (predtým B 1 podľa B 3800-1), Q1, Tr 1
 • Francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok: A+
Zvláštne vlastnosti
 • stohovateľný po zaschnutí
 • rýchle schnutie
 • Vodouriediteľný: áno
Bezpečnostné upozornenia
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • EUH210
   Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Oblasť použitia
  • Interiér
 • Účelné voskovanie a priemyselná úprava neupravených a predlakovaných hobľovaných výrobkov, drevených stropov, obkladov stien, povrchov nábytku atď., keď je želaný omak a vzhľad ako u voskovaného povrchu.

Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy
Normy

© adler-lacke.com