Legno Dura-Öl

Farblos / 2.5 l

Matný univerzálny olej na nábytok a vnútorné vybavenie pre remeselné a priemyselné použitie.

Číslo položky:703500020002

Výdatnosť: Výdatnosť na nános: cca 20 m²/l
Produkt je pripravený na spracovanie.

Matný rýchloschnúci olej pre univerzálnu povrchovú úpravu listnatého a ihličnatého dreva s minimálnou hrúbkou vrstvy. Prirodzený vzhľad a haptika dreva zostávajú zachované. Produkt sa vyznačuje veľmi dobrým prienikom do dreva, nízkym zvýraznením textúry dreva, veľmi dobrou plnivosťou, vynikajúcou odolnosťou voči vode a chemikáliám a veľmi dobrým rozlivom. Antistatický.

 

Sušenie prebieha viazaním kyslíka (oxidatívne schnutie).

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • prírodný povrch a vynikajúca ochrana
 • veľmi dobrá chemická odolnosť
 • nízka tendencia k vylešteniu
 • prirodzená haptika
 • elegantný rozliv
 • univerzálne spracovateľný
 • nie je potrebné vytieranie
 • podľa potreby sa dá povrch opäť oživiť s Legno Dura-Öl
Hmotnosť netto v kg
 • 2,21

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H304
   Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Oblasť použitia
  • Na lakovanie normálne a silne namáhaných drevených povrchov nábytku a vnútorného vybavenia, ako napr. nábytok a vnútorné vybavenie spální a obývacích izieb, ako aj drevených podláh a schodov.

  • Na vnútornej strane nábytku a skriniek používajte tento produkt v tenkej vrstve kvôli možnému nepríjemnému zápachu.

Čistenie náradia

© adler-lacke.com