Legno Aqua-Öl

Farblos / 22 l

Číslo sortimentnej položky:703000020022

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Zvláštne vlastnosti
 • rýchle schnutie
 • pripravený na použitie
 • Vodouriediteľný: áno
Bezpečnostné upozornenia
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • EUH210
   Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Oblasť použitia
  • Interiér
Čistenie náradia
Normy

© adler-lacke.com