Lignovit Interior UV 100

Mont Blanc / 4 l

Prémiová vodouriediteľná priedušná lazúra s UV ochranou pre interiér.

Špeciálne pre priemyselné a remeselné použitie.

Prémiová vodouriediteľná priedušná lazúra s UV ochranou pre interiér.

Špeciálne pre priemyselné a remeselné použitie.

Číslo položky:531405395604

Výdatnosť: Výdatnosť na nános (m²/l) hobľované: cca 10 - 12
Výdatnosť vrátane prídavku riedidla a strát pri striekaní.

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Vodouriediteľná, priedušná lazúra bez účinných látok na báze akrylátových disperzií, určená pre interiér. Vysoktransparentný efekt. Špeciálne pre priemyselné a remeselné použitie.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Výhody produktu
 • obsahuje účinné prostriedky na absorpciu UV žiarenia a stabilizáciu lignínu
 • výrazne dlhšia stabilizácia prirodzeného obrazu (dojmu) ihličnatých drevín ako pri klasických bezfarebných lazúrach
 • neobsahuje chemické prostriedky na ochranu dreva
 • vysoká priedušnosť – zdravá klíma v miestnosti
 • spĺňa kritériá „Baubook Ökologisch ausschreiben"
 • francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivín : A+
Zvláštne vlastnosti
 • pripravený na použitie
 • ochrana dreva
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • stohovateľný po zaschnutí
 • vhodné pre rozmerovo nestabilné drevené prvky
 • Vodouriediteľný: áno
Tónovateľný
Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Pre rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky v interiéri z ihličnatého dreva, ako napr. stenové a stropné dielce.

  • Veľmi vhodná na smrek.

  • Nevhodná pre farebné listnaté typy drevín ako meranti, mahagón, atď.

Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy
Popis Veľkosť Typ súboru
Normy

© adler-lacke.com