Innenlasur UV 100

Farblos, tönbar / 2.5 l

Číslo sortimentnej položky:3080002

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Prirodzený vzhľad dreva v interiéri.
Vodouriediteľná, priedušná lazúra  s vynikajúcou ochranou proti zažltnutiu dreva.
Vďaka transparentnému a matnému prevedeniu si drevo zachová svoj prirodzený vzhľad

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Zvláštne vlastnosti
 • pripravený na použitie
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • Vodouriediteľný: áno
Tónovateľný
Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • P101
   Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P103
   Pred použitím si prečítajte etiketu.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
Oblasť použitia
  • Interiér
 • Viditeľné trámy, obklady stien a stropov
  Nie je účinná na farebných listnatých drevinách ako je meranti, mahagon a pod.

Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy
Popis Veľkosť Typ súboru
Normy

© adler-lacke.com