Grilith Holzkitt

Eiche / 3 kg

Tmel na drevo Grilith Holzkitt je plnivá pasta na báze drevnej múčky, alkydových živíc a nitrátu celulózy s obsahom rozpúšťadiel.

Číslo položky:5097403

Spôsob nanášania:

Tmel na drevo Grilith Holzkitt 50970 ff je plnivá pasta na báze drevnej múčky, alkydových živíc a nitrátu celulózy s obsahom rozpúšťadiel.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • s obsahom rozpúšťadla, rýchlo schne
Zvláštne vlastnosti
 • pripravený na použitie
Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH212
   Pozor! Pri použití sa môže vytvárať nebezpečný respirabilný prach. Nevdychujte prach.
  • H228
   Horľavá tuhá látka.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

© adler-lacke.com