Preval Spray MA09 Set

Číslo položky:9646801

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Hmotnosť netto v kg
 • 0,27

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • H222
   Mimoriadne horľavý aerosól.
  • H229
   Tlaková nádoba: pri zahriatí môže vybuchnúť

© adler-lacke.com