Spiritus

1 l

Číslo položky:9640311

Denaturovaný lieh

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Zvláštne vlastnosti
 • pripravený na použitie
Hmotnosť netto v kg
 • 0,86

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Oblasť použitia
 • - Riedidlo- Palivo pre vhodné zariadenie- Univerzálny čistiaci prostriedok pre domácnosť- Nemrznúca zmes- Perleťový efekt (viď nábytok so špeciálnymi efektmi)Pozor: Výrobok nie je vhodný na konzumáciu!

© adler-lacke.com