Aqua-Fluid

5 l

Číslo položky:8004405

Špeciálny prídavok pre vodouriediteľné nábytkové laky na dosiahnutie otvorenopórovitého lakovania, bez ovplyvnenia stavu na zvislých plochách, na zlepšenie kresby pórov a na zvýraznenie prirodzeného charakteru dreva.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Zvláštne vlastnosti
 • pripravený na použitie
 • Vodouriediteľný: áno
Bezpečnostné upozornenia
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • EUH210
   Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Oblasť použitia
 • Prídavok pre lakovanie hrubo- a stredne pórovitých drevín, ak majú byť docielené povrchy so zvýraznenými pórmi.

Čistenie náradia
  • Vodou

© adler-lacke.com