DD-Verdünnung

Aromatenfrei / 1 l

Bezaromatické riedidlo pre PUR a DD-laky.

Číslo položky:8001911

Výdatnosť: Určený pomer riedenia v technickom liste príslušného produktu.

pre PUR- a DD-laky

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Hmotnosť netto v kg
 • 0.87

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

© adler-lacke.com