Bandreinigungs-Lösung

20 l

Čistiaci roztok určený na čistenie dopravných pásov v striekacích automatoch. 

Číslo položky:8006620

Výdatnosť: .

 

 

Čistenie aplikačných zariadení, striekacích automatov  a dopravných pásov, kde sa pracuje s lakmi na vodnej báze.

 

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Hmotnosť netto v kg
 • 19

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H315
   Dráždi kožu.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.

© adler-lacke.com